Bài 6, 8, 9, 10 trang 10, 11 SGK Toán 9 tập 1


Giải bài tập Bài 6, 8, 9, 10 trang 10, 11 SGK Toán 9 tập 1

Bài 6. Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

a) ,         b) √-5a;       c) ;     d) 

Hướng dẫn giải: 

a)  có nghĩa khi    ≥ 0 vì 3 > 0 nên a ≥ 0.

b) √-5a có nghĩa khi -5a ≥ 0 hay khi a ≤ 0.

c)  có nghĩa khi 4 - a ≥ 0 hay khi a ≤ 4.

d)  có nghĩa khi 3a + 7 ≥ 0 hay khi a ≥ - .

Bài 8. Rút gọn các biểu thức sau:

a)  ;                 b) 

c) 2  với a ≥ 0;             d)3 với a < 2.

Hướng dẫn giải:

a) ĐS: 2 - √3;

b)  = │3 - │ = -(3 - ) =  - 3

c) ĐS: 2a.

d) 3 = 3│a - 2│.

Vì a < 2 nên a - 2 < 0. Do đó │a - 2│= -(a - 2) = 2 - a.

Vậy 3 = 3(2-a) = 6 - 3a.

Bài 9. Tìm x biết:

a)  = 7 ;                 c)  = │-8│;

c) dpi{80} sqrt{4x^{2}} = 6;                d)  = │-12│;

Hướng dẫn giải:

a) Ta có  = │x│ nên  = 7  │x│ = 7.

Vậy x = 7 hoặc x = -7.

b) HD: Chú ý rằng │-8│ = 8. ĐS: x = 8 hoặc x = -8.

c) HD: Chú ý rằng   = . ĐS: x = 3 hoặc x = -3.

d) ĐS: x = 4 hoặc x = -4.

Bài 10. Chứng minh

a)  = 4 - 2√3;            b)  -  = -1

Hướng dẫn giải:

a) HD: Khai triển vế trái.

b) Áp dụng kết quả của câu a) ta được:  =  - 1

Suy ra  - √3 = -1

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

 

Bài viết liên quan