Bài 6, 7, 8 trang 69,70 SGK Toán 9 tập 1


Giải Bài 6, 7, 8 trang 69,70 SGK Toán 9 tập 1

Bài 6. Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2. Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác này.

Hướng dẫn giải:

Tương tự bài 2.

ĐS: Hai cạnh góc vuông là: .

Bài 7. Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b (tức là ) như trong hai hình sau:

Dựa vào các hệ thức (1) và (2), hãy chứng minh các cách vẽ trên là đúng.

Gợi ý: Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh đó thì tam giác ấy là tam giác vuông.

Hướng dẫn giải:

Cách 1: Đặt tên các đoạn thẳng như hình bên. 

Ta có:

.

Suy ra  vuông tại A.

Áp dụng hệ thức h^{2}=b'c' ta có: 

Cách 2: 

Cũng chứng minh  vuông như cách 1.

Áp dụng hệ thức  ta được .

Bài 8. Tìm x và y trong mỗi hình sau:

Hướng dẫn giải:

a) Dùng hệ thức h^{2}=b'c'. Đáp số x=6

b) Dùng hệ thức h^{2}=b'c' tính được  x=2. Để tìm y, có thể dùng hệ thức c^{2}=ac' hoặc định lý Py-ta-go. ĐS 

c) Dùng hệ thức h^{2}=b'c' tính được x=9 từ đó y=15.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu