Bài 59 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2


Cho hình dưới

59. Cho hình dưới

a) Chứng minh NS ⊥ LM

b) Khi  =500, hãy tính góc MSP và góc PSQ

Hướng dẫn:

a)  Trong ∆NML có : 

LP ⊥ MN nên LP là đường cao

MQ ⊥ NL nên MQ là đường cao

mà PL ∩ MQ = {S}

suy ra S là trực tâm của tam giác nên đường thằng SN chứa đường cao từ N hay

SN ⊥ ML

b) ∆NMQ vuông tại Q có  =50nên  =400

 ∆MPS vuông tại Q có  =40nên  =500

Suy ra  =1300(kề bù)

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu