Bài 59 trang 26 sgk toán 8 tập 1


Làm tính chia

59. Làm tính chia

a) 53 : (-5)2;              b)            c) (-12)3 : 83.

Bài giải:

a) 53 : (-5)2 = 53 : 52 = 53 – 2 = 5

b) = = =

c) (-12)3 : 83 = -123 : 83= (-4 . 3)3 : (4 . 2)3 = = = -

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan