Bài 59 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 59 Trên tia Ox, cho ba điểm M,N,P biết OM=2cm, ON=3cm,OP=3.5 cm. Hỏi trong ba điểm M,N,P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao?

Bài 59 Trên tia Ox, cho ba điểm M,N,P biết OM=2cm, ON=3cm,OP=3.5 cm. Hỏi trong ba điểm M,N,P thì điểm nào nằm giữa hai điểm  còn lại? vì sao?

Giải: - trên tia Ox có OM< ON(2<3) nên

điểm M nằm giữa O và N do đó hai tia NO và NM trùng nhau(1).

- Trên tia Ox có ON

Từ  (1) và (2) suy ra hai tia NM và NP đối nhau. Do đó điểm N nằm giữa hai điểm M và P.

Nhận xét : Người ta chứng minh được rằng: trên tia Ox có 3 điểm M,N,P;

OM=a; ON=b;OP=c nếu a<b

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu