Bài 57 trang 30 sgk toán 9 - tập 1


Hãy chọn câu trả lời đúng.

Bài 57. sqrt{25x}-sqrt{16x}=9 khi x bằng

(A) 1;

(B) 3;

(C) 9;

(D) 81.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Hướng dẫn giải:

Trả lời: D.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu