Bài 57 trang 30 sgk Toán 9 - tập 1


Hãy chọn câu trả lời đúng.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

\(\sqrt {25x}  - \sqrt {16x}  = 9\) khi x bằng

(A) 1;

(B) 3;

(C) 9;

(D) 81.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Hướng dẫn giải:

\(\sqrt{25x}-\sqrt{16x}=9\)

\(\Leftrightarrow 5\sqrt{x}-4\sqrt{x}=9\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{x}(5-4)=9\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{x}=9\)

\(\Leftrightarrow x=9^2=81\)

Chọn đáp án D

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu