Bài 57, 58. Đa dạng sinh học

Bình chọn:
4.3 trên 86 phiếu
  • Bài 1, 2 trang 188 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2 trang 188 sgk sinh học 7

    Câu 1: Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng. Giải thích? Câu 2: Khí hậu đới lạnh và hoang mạc đới nóng đã ảnh hưởng đến số lượng loài động vật như thế nào? Giải thích?

  • Bài 1, 2 trang 191 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2 trang 191 sgk sinh học 7

    Câu 1: Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng. Câu 2: Các biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học.