Bài 55 trang 30 sgk toán 9 - tập 1


Phân tích thành nhân tử

Bài 55. Phân tích thành nhân tử (với a, b, x, y là các số không âm)

a) 

b) 

Hướng dẫn giải:

a) Chú ý rằng . ĐS: 

b) Chú ý rằng 

Ta có 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu