Bài 54 trang 89 sgk toán lớp 9 tập 2


Tứ giác ABCD

Tứ giác ABCD có  +  = 180o. Chứng minh rằng các đường trung trực của AC, BD, AB cùng đi qua một điểm.

Hướng dẫn giải:

Tứ giác ABCD có tổng hai góc đối diện bằng 180o nên nội tiếp đường tròn tâm O, ta có 

                  OA = OB = OC = OD

Do đó các đường trung trực của AB, BD, AB cùng đi qua O

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu