Bài 54 trang 87 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.4 trên 30 phiếu

Bài 54. Để đo khoảng cách giữa hai điểm A và B, trong đó B không tới được, người ta tiến hành đo và tính khoảng cách như hình 57:

Bài 54. Để đo khoảng cách giữa hai điểm A và B, trong đó B không tới được, người ta tiến hành đo và tính khoảng cách như hình 57:

AB // DF; AD = m; DC = n; DF = a.

a) Em hãy nói rõ về cách đo như thế nào.

b) Tính độ dài x của khoảng cách AB.

Giải: 

a) Cách đo: Chọn thêm hai điểm C và D sao cho A,D,C thẳng hàng AC ⊥ AB.

- Chọn điểm B sao cho C, F, B thằng hàng và DF ⊥ AC.

b)  ∆CDF ∽ ∆CAB (DF // AB)

=> \(\frac{DF}{AB}=\frac{CD}{CA}\) = > AB = \(\frac{DF.CA}{CD}= \frac{a(m+n)}{m}\)

vẫy x= \(\frac{DF.CA}{CD}= \frac{a(m+n)}{m}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan