Bài 54 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 54. Trên tia Ox, vẽ ba đoạn thẳng OA,OB,O C sao cho OA=2cm , OB= 5cm, OC=8 cm. So sánh BC và BA.

Bài 54. Trên tia Ox, vẽ ba đoạn thẳng OA,OB,O C sao cho OA=2cm , OB=  5cm, OC=8 cm. So sánh BC và BA.

Hướng dẫn: Trước hết: hãy chứng tỏ A nằm giữa O và B; B nằm giữa O và C, Từ đó tình được AB=BC(=3 cm)

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan