Bài 54 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 54. Trên tia Ox, vẽ ba đoạn thẳng OA,OB,O C sao cho OA=2cm , OB= 5cm, OC=8 cm. So sánh BC và BA.

Bài 54. Trên tia \(Ox\), vẽ ba đoạn thẳng \(OA,OB,O C\) sao cho \(OA=2cm , OB=  5cm, OC=8 cm\). So sánh \(BC\) và \(BA\).

Giải:

 

Ta có \(OA,OB,OC\) thuộc trên tia \(Ox\), \(OA=2cm , OB=  5cm, OC=8 cm\).

\(OA<OB\) nên \(A\) nằm giữa \(O\) và \(B\) do đó: \(BA=OB-OA=5-2=3cm\)

\(OB<OC\) nên \(B\) nằm giữa \(O\) và \(C\) do đó: \(BC=OC-OB=8-5=3cm\)

Vậy \(BC=BA=3cm\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu