Bài 54 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 54. Trên tia Ox, vẽ ba đoạn thẳng OA,OB,O C sao cho OA=2cm , OB= 5cm, OC=8 cm. So sánh BC và BA.

Bài 54. Trên tia Ox, vẽ ba đoạn thẳng OA,OB,O C sao cho OA=2cm , OB=  5cm, OC=8 cm. So sánh BC và BA.

Hướng dẫn: Trước hết: hãy chứng tỏ A nằm giữa O và B; B nằm giữa O và C, Từ đó tình được AB=BC(=3 cm)

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu