Bài 53 trang 89 sgk toán lớp 9 tập 2


Biết ABCD là tứ giác nội tiếp

Biết ABCD là tứ giác nội tiếp. Hãy điền vào ô trống trong bẳng sau (nếu có thể)

Hướng dẫn giải:

- Trường hợp 1:

Ta có  +  = 180=>  = 180= 180o – 80o = 100o

          +  =  180=>  = 180 - = 180o – 70o = 110o

Vậy điểm  = 100  = 110o

- Trường hợp 2:

Ta có   +  = 180=>  = 180 - = 180o – 105o = 75o

          +  =  180=>  = 180 - = 180o – 75o = 105o

- Trường hợp 3:

 +  = 180=>  = 180 - = 180o – 60o = 120o

  +  =  180o Chẳng hạn chọn = 70o , =  110o

- Trường hợp 4:  = 180 - = 180o – 40o = 140o

Còn lại  +  = 180Chẳng hạn chọn =  100o , = 80o

-   Trường hợp 5:   = 180 - = 180o – 74o = 106o

                          = 180 - = 180o – 65o = 115o

-  Trường hợp 6:  = 180 - = 180o – 95o = 85o

                         = 180 - =180o – 98o = 82o

Vậy điền vào ô trống ta được bảng sau:

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu