Bài 53 trang 30 sgk toán 9 - tập 1


Rút gọn các biểu thức sau (giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa) :

Bài 53. Rút gọn các biểu thức sau (giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa) :

a) 

b) 

c) 

d) 

Hướng dẫn giải:

a) ĐS: .

b) ĐS: Nếu ab> 0 thì 

Nếu ab

c) ĐS: 

d) 

Nhận xét. Nhận thấy rằng để sqrt{a} có nghĩa thì ageq 0. Do đó . Vì thế có thể phân tích tử thành nhân tử.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu