Bài 53 trang 102 sgk toán 7 - tập 1


Cho định lí: "Nếu hai đường thẳng xx\', yy\' cắt nhau tại O và góc xOy vuông thì các góc yOx\', x\'Oy\', y\'Ox đều là góc vuông".

Bài 53: Cho định lí: "Nếu hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau tại O và góc xOy vuông thì các góc yOx', x'Oy', y'Ox đều là góc vuông".

a) Hãy vẽ hình.
b) Viết giả thiết và kết luận của định lí.
c) Điền giả thiết và kết luận của định lí.
1)  (vì ...).
2)  (theo giả thiết và căn cứ vào ...).
3)  (căn cứ vào ...).
4)  (vì ...).
5)  (căn cứ vào ...).
6)  (vì ...).
7)  (căn cứ vào ...).
d) Hãy trình bày lại chứng minh một cách gọn hơn.

Hướng dẫn giải:
a) Xem hình vẽ.


b)

 

c) Điền vào chỗ trống:
1)  (vì là hai góc kề bù).
2)  (theo giả thiết và căn cứ vào 1).
3)  (căn cứ vào 2).
4)  (vì là hai góc đối đỉnh).
5)  (căn cứ vào 4 và giả thiết).
6)  (vì là hai góc đối đỉnh).
7)  (căn cứ vào 6 và 3).
d) Trình bày lại cách chứng minh một cách gọn hơn.
Ta có:  (hai góc kề bù) mà  (gt)
nên .
Suy ra 
Lại có  (hai góc đối đỉnh).
Suy ra .

 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan