Bài 52 trang 122 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 52 Đố

Bài 52 Đố: Quan sát hình 53 và cho biết nhận xét sau là đúng hay sai:

Đi từ A đến B thi đi theo  đoạn thẳng là ngắn nhất.

Giải: Dễ dàng nhận thấy điều trên là đúng.