Bài 52 trang 101 sgk toán 7 - tập 1


Xem hình 36:

Bài 52. Xem hình 36:

Hãy điền vào chỗ trống (...) để chứng minh định lí: "Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau".
GT: ...
KL: ...

Tương tự hãy chứng minh \(\widehat{O_{2}}=\widehat{O_{4}}\)

Hướng dẫn giải:
Giả thiết \(\widehat{O_{2}}\) đối đỉnh với \(\widehat{O_{4}}\).


Kết luận: \(\widehat{O_{2}}=\widehat{O_{4}}\)

Chứng minh: \(\widehat{O_{2}}=\widehat{O_{4}}\)

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu