Bài 51 trang 30 sgk toán 9 - tập 1


Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:

Bài 51. Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:

\(\frac{3}{\sqrt{3}+1};\frac{2}{\sqrt{3}-1};\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}};\frac{b}{3+\sqrt{b}};\frac{p}{2\sqrt{p}-1}.\)

Hướng dẫn giải:

ĐS: \(\frac{3(\sqrt{3}-1)}{2}; \sqrt{3}+1; 7+4\sqrt{3};\frac{b(3-\sqrt{b})}{9-b}; \frac{p(2\sqrt{p}+1)}{4p-1}.\)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu