Bài 51. Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Bình chọn:
4.5 trên 142 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 169 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 169 sgk sinh học 7

    Câu 1: Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc. Phân biệt thú Guốc chẵn và thú Guốc lẻ. Câu 2: So sánh đặc điếm cấu tạo và tập tính của khỉ hình người với khỉ và vượn. Câu 3: Hãy minh họa bằng những ví dụ cụ thể về vai trò của Thú.