Bài 50 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 50. Hai thanh AB và AC vì kèo một mái nhà thường bằng nhau(h.119) và thường tạo với nhau một góc bằng:

Bài 50. Hai thanh AB và AC vì kèo một mái nhà thường bằng nhau(h.119)

 và thường tạo với nhau một góc bằng: 

a) 145nếu là nhà tôn;

b) 100nếu là nhà ngói;

Tính góc BAC trong từng trường hợp.

Giải:

Ta có: AB=AC nên tam giác ABC  cân ở A, Do đó =

a) Trong ∆ABC có ++= 180

=    nên    +2= 1800

2= 1800-=1800-1450

=> =22,50

vậy =22,50

b) tương tự với =1000

vậy =400

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu