Bài 50 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 50. Hai thanh AB và AC vì kèo một mái nhà thường bằng nhau(h.119) và thường tạo với nhau một góc bằng:

Bài 50. Hai thanh AB và AC vì kèo một mái nhà thường bằng nhau(h.119)

 và thường tạo với nhau một góc bằng: 

a) 145nếu là nhà tôn;

b) 100nếu là nhà ngói;

Tính góc BAC trong từng trường hợp.

Giải:

Ta có: AB=AC nên tam giác ABC  cân ở A, Do đó \(\widehat{B}\)=\(\widehat{C}\)

a) Trong ∆ABC có \(\widehat{A}\)+\(\widehat{B}\)+\(\widehat{C}\)= 180

mà \(\widehat{B}\)=  \(\widehat{C}\)  nên    \(\widehat{A}\)+2\(\widehat{B}\)= 1800

2\(\widehat{B}\)= 1800-\(\widehat{A}\)=1800-1450

=> \(\widehat{B}\)=22,50

vậy \(\widehat{ABC}\)=22,50

b) tương tự với \(\widehat{A}\)=1000

vậy \(\widehat{ABC}\)=400

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu