Bài 50 trang 121 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 50 cho ba điểm V,A,T thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu: TV+VA=TA

Bài 50 cho ba điểm V,A,T thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu:

          TV+VA=TA

Giải: Nếu TV+ VA=TV thì V nằm g                                                 iữa hai điểm T và A.

Nhận xét: Ta thấy điểu kiện  V,A,T thẳng hàng nhau là thừa.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu