Bài 50 trang 121 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 50 cho ba điểm V,A,T thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu: TV+VA=TA

Bài 50 cho ba điểm V,A,T thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu:

          TV+VA=TA

Giải: Nếu TV+ VA=TV thì V nằm g                                                 iữa hai điểm T và A.

Nhận xét: Ta thấy điểu kiện  V,A,T thẳng hàng nhau là thừa.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan