Bài 5 trang 96 sgk Hóa học 10


Hãy cho biết quy luật sự

Hãy cho biết quy luật sự biến đổi của nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, màu sắc, độ âm điện của các nguyên tố halogen?

Hướng dẫn giải:

 Quy luật sự biến đổi của nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, màu sắc, độ âm điện của các nguyên tố halogen:

- Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng.

- Màu sắc đậm dần.

- Độ âm điện giảm dần từ flo đến iot.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu