Bài 5 trang 96 sgk Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

Hãy cho biết quy luật sự

Hãy cho biết quy luật sự biến đổi của nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, màu sắc, độ âm điện của các nguyên tố halogen?

Hướng dẫn giải:

 Quy luật sự biến đổi của nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, màu sắc, độ âm điện của các nguyên tố halogen:

- Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng.

- Màu sắc đậm dần.

- Độ âm điện giảm dần từ flo đến iot.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan