Bài 5 trang 84 sgk hoá học 9


Bài 5. Trong công nghiệp, người ta sử dụng cacbon để làm nhiên liệu. Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 5 kg than chứa 90% cacbon, biết 1 mol cacbon cháy toả ra 394 kJ.

Bài 5. Trong công nghiệp, người ta sử dụng cacbon để làm nhiên liệu. Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 5 kg than chứa 90% cacbon, biết 1 mol cacbon cháy toả ra 394 kJ.

Lời giải:

Khối lượng C có trong 5 kg than là:

mC\( \frac{5.90}{100}\) = 4,5 kg = 4500 gam

1 mol C = 12 gam

12g C cháy toả ra 394 kJ

Vậy 4500g C khi cháy toả ra x kJ

x = \( \frac{4500.394}{12}\) = 147750 kJ

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu