Bài 5 trang 79 sách giáo khoa hình học 11


Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC (h.2.76), E là điểm trên cạnh CD với ED = 3EC. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện ABCD là:

Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC (h.2.76), E là điểm trên cạnh CD với ED = 3EC. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện ABCD là:

(A) Tam giác MNE

(B) Tứ giác MNEF với F à điểm bất kì trên cạnh BD

(C) Hình bình hành MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC

(D) Hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC

Đáp án là: D

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu