Bài 5 trang 77 sgk hóa học 12

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:

5. a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:

- Stiren -> polistiren.

- Axit  ω- aminoenantoic (H2-[CH2]6- COOH)  -> polienantamit (nilon - 7)

b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn monome mỗi loại, biết rằng hiệu suất của cả hai quá trình điều chế trên là 90 %.

Hướng dẫn:

nH2N-[CH2]6 – COOH      -> (NH- [CH2]6  - CO)n   + H2O  (2)

b) Theo (1), muốn điều chế 1 tấn polistiren cần:

\(\frac{1.100}{90}\) = 1,11 (tấn) stiren (H = 90 %)

Theo (2) từ 145 tấn H2N-[CH2]– COOH điều chế được 127 tấn polime.

                   X tấn                                               1 tấn

vì H = 90 % nên x = \(\frac{145}{127} .\frac{100}{90}\)   = 1, 27 (tấn)


Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan