Bài 5 trang 77 sgk hóa học 12


Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:

5. a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:

- Stiren -> polistiren.

- Axit  ω- aminoenantoic (H2-[CH2]6- COOH)  -> polienantamit (nilon - 7)

b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn monome mỗi loại, biết rằng hiệu suất của cả hai quá trình điều chế trên là 90 %.

Hướng dẫn:

nH2N-[CH2]6 – COOH      -> (NH- [CH2]6  - CO)n   + H2O  (2)

b) Theo (1), muốn điều chế 1 tấn polistiren cần:

\(\frac{1.100}{90}\) = 1,11 (tấn) stiren (H = 90 %)

Theo (2) từ 145 tấn H2N-[CH2]– COOH điều chế được 127 tấn polime.

                   X tấn                                               1 tấn

vì H = 90 % nên x = \(\frac{145}{127} .\frac{100}{90}\)   = 1, 27 (tấn)


Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu