Bài 5 trang 75 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

Cho 224,0 ml

Cho 224,0 ml CO2 (dktc) hấp thụ hết trong 100,0ml dung dịch kali hidroxit 0,200 M. Tính khối lượng của những chất có trong dung dịch tạo thành.

Hướng dẫn giải:

\(n_{CO_{2}}\) =\(\frac{0,224}{22,4}\) = 0,0100 (mol);  nKOH = 1,00 x 0,200 = 0,0200 (mol)

2 KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

\(\frac{n_{KOH}}{n_{CO_{2}}}\) = \(\frac{0,0200}{0,0100}\) = 2,00

Trong dung dịch sau phản ứng chỉ có K2CO3: \(m_{K_{2}CO_{3}}\) = 0,01. 138 = 1,38 (g)

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan