Bài 5 trang 75 sgk Hóa học lớp 11


Cho 224,0 ml

Cho 224,0 ml CO2 (dktc) hấp thụ hết trong 100,0ml dung dịch kali hidroxit 0,200 M. Tính khối lượng của những chất có trong dung dịch tạo thành.

Hướng dẫn giải:

\(n_{CO_{2}}\) =\(\frac{0,224}{22,4}\) = 0,0100 (mol);  nKOH = 1,00 x 0,200 = 0,0200 (mol)

2 KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

\(\frac{n_{KOH}}{n_{CO_{2}}}\) = \(\frac{0,0200}{0,0100}\) = 2,00

Trong dung dịch sau phản ứng chỉ có K2CO3: \(m_{K_{2}CO_{3}}\) = 0,01. 138 = 1,38 (g)

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu