Bài 5 trang 70 sgk vật lí 10

Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu

Hai tàu thủy....

5. Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50 000 tấn ở cách nhau 1 km. lấy g = 10 m/s2. So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một cái cân có khối lượng của một quả cân có khối lượng 20g.

A. Lớn hơn

B. Bằng nhau

C. Nhỏ hơn

D. Chưa thể biết.

Hướng dẫn giải:

+ Ta có   Fhd = G\(\frac{m_{1}m_{2}}{r^{2}}\)

Fhd =  \(\frac{6,67.10^{-11}.(5.10^{7})^{2}}{(10^{3})^{2}}\) = 166,75 .10-3 (N)

+ Trọng lượng của 1 quả cân: P = mg

 P = 2.10-2.10 = 2.10-1(N)

P > Fhd 

Chọn C.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan