Bài 5 trang 70 sgk vật lí 10


Hai tàu thủy....

5. Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50 000 tấn ở cách nhau 1 km. lấy g = 10 m/s2. So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một cái cân có khối lượng của một quả cân có khối lượng 20g.

A. Lớn hơn

B. Bằng nhau

C. Nhỏ hơn

D. Chưa thể biết.

Hướng dẫn giải:

+ Ta có   Fhd = G\(\frac{m_{1}m_{2}}{r^{2}}\)

Fhd =  \(\frac{6,67.10^{-11}.(5.10^{7})^{2}}{(10^{3})^{2}}\) = 166,75 .10-3 (N)

+ Trọng lượng của 1 quả cân: P = mg

 P = 2.10-2.10 = 2.10-1(N)

P > Fhd 

Chọn C.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu