Bài 5 trang 69 sgk lToán ớp 9 tập 2


Bài 5. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M

Bài 5. Hai tiếp tuyến của đường tròn \((O)\) tại \(A\) và \(B\) cắt nhau tại \(M\). Biết \(\widehat{AMB}\).

a) Tính số đo của góc ở tâm tạo bởi hai bán kính \(OA, OB\).

b) Tính số đo mỗi cung \(AB\) (cung lớn và cug nhỏ).

Hướng dẫn giải:

a) Trong tứ giác \(AOBM\) có \(\widehat A = \widehat B = {90^0}\)

Suy ra: \(\widehat {AOB} + \widehat {AMB} = {180^0}\)

\(\widehat {AOB} = {180^0} - {35^0} = {145^0}\)

b) Từ \(\widehat {AOB} = {145^0}\). Suy ra số đo cung nhỏ \(\overparen{AB}\) là \(145^0\)và số đo cung lớn \(\overparen{AB}\) : \({360^0} - {145^0} = {215^0}\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu