Bài 5 trang 69 sgk lớp 9 tập 2


Bài 5. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M

Bài 5. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M. Biết  = .

a) Tính số đo của góc ở tâm tạo bởi hai bán kính OA, OB.

b) Tính số đo mỗi cung AB (cung lớn và cug nhỏ).

Hướng dẫn giải:

a) Trong tứ giác AOBM có  =  = .

Suy ra cung AMB +  = 

=> cung AMB=  - 

              =  -  

              = 

b) Từ  = . Suy ra số đo cung nhỏ AB =  và số đo cung lớn AB :

Cung AB =  -  = 

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu