Bài 5 trang 58 sgk vật lí 10


Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.

5. Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.

a) Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực ?

A. 1N

B. 2N

C. 15N

D. 25N

b) Góc giữa hai lực đồng quy bằng bao nhiêu ?

Hướng dẫn:

Do  

Trong trường hợp tổng quát

F2  =   + 2F1F2cos

Khi  = 9N ;  = 12N và nếu  ⊥ 

thì ta có: F =  = 15N

Chọn C

b) Khi đó  =  900

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu