Bài 5 trang 58 sgk vật lí 10

Bình chọn:
4.6 trên 23 phiếu

Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.

Bài 5. Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng \(9 N\) và \(12 N\).

a) Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực ?

A. \(1N\)

B. \(2N\)

C. \(15N\)

D. \(25N\)

b) Góc giữa hai lực đồng quy bằng bao nhiêu ?

Giải

Gọi \(\vec{F} = \vec{F_{1}} + \vec{F_{2}}\) 

Trong trường hợp tổng quát

\(F^2=  F_{1}^{2} +F_{2}^{2} + 2F_1F_2\cos\widehat{F_{1},F_{2}}\)

Theo giả thiết: \(|\vec{F_{1}} | = 9N\) ; \(|\vec{F_{2}} | = 12N\)

+) Nếu \(\vec{F_{1}}; \vec{F_{2}}\) cùng hướng  thì \(|\vec{F}|=|\vec{F_{1}} | +|\vec{F_{2}} |=9+12=21N\)

+) Nếu \(\vec{F_{1}}; \vec{F_{2}}\) ngược hướng thì \(|\vec{F}|=|\vec{F_{2}} | -\vec{F_{1}} |=12-9=3N\)

Do đó \(3N\le|\vec{F}|\le21N\)

Từ đó ta thấy chỉ có đáp án C thỏa mãn điều kiện này.

Vậy chọn C

b) Theo câu a, \(F=15N\)

Ta thấy: \(F^2 = F_{1}^{2}+ F_{2}^{2}\)

Do đó \(\vec{F_{1}} ⊥ \vec{F_{2}}\)

Vậy \(\widehat{F_{1},F_{2}} =  90^0\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan