Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 5. Tìm x trong các trường hợp sau(h.7):

Bài 5. Tìm x trong các trường hợp sau(h.7):

Giải:

a) MN // BC => \(\frac{BM}{AM}\) = \(\frac{CN}{AN}\)

Mà CN = AN= 8.5 - 5= 3.5

nên \(\frac{x}{4}\) = \(\frac{3.5}{5}\) => x = \(\frac{4.3,5}{5}\) = 1,4.

Vậy x = 1,4.

 b)

PQ // EF => \(\frac{DP}{PE}\) = \(\frac{DQ}{QF}\)

Mà QF = DF - DQ = 24 - 9 = 15

Nên 

\(\frac{x}{10,5}\) = \(\frac{9}{15}\) => x = \(\frac{10,5.9}{15}\) = 6,3

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước