Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 5. Tìm x trong các trường hợp sau(h.7):

Bài 5. Tìm x trong các trường hợp sau(h.7):

Giải:

a) MN // BC =>  = 

Mà CN = AN= 8.5 - 5= 3.5

nên  =  => x =  = 1,4.

Vậy x = 1,4.

 b)

PQ // EF =>  = 

Mà QF = DF - DQ = 24 - 9 = 15

Nên 

 =  => x =  = 6,3

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu