Bài 5 trang 55 sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 5. Hai địa lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:

Bài 5. Hai địa lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:

a) 

x

1

2

3

4

5

y

9

18

27

36

45

b) 

x

1

2

5

6

9

y

12

24

60

72

90

Hướng dẫn giải:

a) Ta có : 

vậy x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

b) Ta có   ≠  nên x và y không tỉ lệ thuận.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu