Bài 5 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11


Bài 5. Chọn cậu đúng.

 Bài 5. Chọn câu đúng.

Điện năng tiêu thụ được đo bằng.

A. Vồn kế.

B. Công tơ điện.

C. Ampe kế.

D. Tĩnh điện kế.

Giải:

Chọn B.

Công tơ điện là dụng cụ đo điện năng tiêu thụ.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu