Bài 5 trang 48 sgk Hóa học 12


Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:

Bài 5. Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:

a) Axit 7-aminoheptanoic;

b) Axit 10-aminođecanoic.

Hướng dẫn giải:

a) nH2N-[CH2]6-COOH   + nH2O.

b) nH2N-[CH2]9-COOH   + nH2O.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu