Bài 5 trang 38 sách giáo khoa toán 8 tập 1


Bài 5. Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:

Bài 5. Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:

a) ;                       b) .

Hướng dẫn giải:

a) 

Vậy phải điền  x2 vào chỗ trống 

b) 

Vậy phải điền -2 vào chỗ trống.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu