Bài 5 trang 38 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.8 trên 37 phiếu

Bài 5. Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:

Bài 5. Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:

a) \( \frac{x^{3} + x^{2}}{(x - 1)(x + 1)}= \frac{...}{x - 1}\);                       b) \( \frac{5(x + y)}{2}= \frac{5x^{2} - 5y^{2}}{...}\).

Hướng dẫn giải:

a) \( \frac{x^{3} + x^{2}}{x^{2} - 1}= \frac{x^{2}(x + 1)}{(x - 1)(x + 1)}= \frac{x^{2}}{x - 1}\)

Vậy phải điền  \(x^2\) vào chỗ trống 

b) 

\( \frac{5x^{2} - 5y^{2}}{2x - 2y}= \frac{5(x - y)(x + y)}{2(x - y)}= \frac{5(x + y)}{2}\)

Vậy phải điền \(({2x - 2y})\) vào chỗ trống.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan