Bài 5 trang 37 SGK hóa học 12

Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:

5. Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:

a) 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ.

b) 1 kg mùn cưa có 50% xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ.

c)  1 kg saccarozơ.

Giả thiết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Hướng dẫn.

a) mtinh bột = \(\frac{1.80}{100}\) = 0,8 (kg)

(C6H10O5)n + nH2O   \(\overset{H^{+}}{\rightarrow}\)  nC6H12O6.

162n kg                                 180n kg

0,8 kg                                       x kg

→ x = \(\frac{0,8.180n}{162n}\) = 0,8889 (kg)

b) mxenlulozơ = \(\frac{0,8.180n}{162n}\) = 0,5 (kg)

(C6H10O5)n + nH2O  \(\overset{H^{+}}{\rightarrow}\)  nC6H12O6.

162n kg                                 180n kg

0,5 kg                                       y kg

→ y = \(\frac{0,8.180n}{162n}\) = 0,556 (kg)

c) C12H22O12 + H2O  \(\overset{H^{+}}{\rightarrow}\)  C6H12O6 + C6H12O6                         

                                     Glucozơ   xenlulozơ

       342 kg                                 180 kg

           1 kg                                   z kg

→ z = \(\frac{180}{142}\) = 0,5263 (kg).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan