Bài 5 trang 25 sgk vật lí 12

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Xét một vectơ quay...

5. Xét một vectơ quay \(\overrightarrow{OM}\) có những đặc điểm sau: 

- Có độ lớn bằng hai dơn vị chiều dài.

- Quay quanh O với tốc độ góc 1 rad/s.

- Tại thời điểm t = 0, vectơ \(\overrightarrow{OM}\) hợp với trục Ox một góc 300.

Hỏi vec tơ quay \(\overrightarrow{OM}\) biểu diễn phương trình của dao động điều hòa nào?

A. x = 2cos(t - \(\frac{\pi }{3}\)).

B. x = 2cos(t + \(\frac{\pi }{6}\)).

C. x = 2cos(t - 300).

D. x = 2cos(t + \(\frac{\pi }{3}\)).

Hướng dẫn.

B. Phương trình tổng quát: x = Acos(ωt + φ).

+ Biên độ: A = 2 đơn vị chiều dài.

+ Tần số góc: ω = 1rad/s.

+ Pha ban đầu: φ = 300 = \(\frac{\pi }{6}\).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan