Bài 5 trang 25 sgk vật lí 12


Xét một vectơ quay...

5. Xét một vectơ quay  có những đặc điểm sau: 

- Có độ lớn bằng hai dơn vị chiều dài.

- Quay quanh O với tốc độ góc 1 rad/s.

- Tại thời điểm t = 0, vectơ  hợp với trục Ox một góc 300.

Hỏi vec tơ quay  biểu diễn phương trình của dao động điều hòa nào?

A. x = 2cos(t - ).

B. x = 2cos(t + ).

C. x = 2cos(t - 300).

D. x = 2cos(t + ).

Hướng dẫn.

B. Phương trình tổng quát: x = Acos(ωt + φ).

+ Biên độ: A = 2 đơn vị chiều dài.

+ Tần số góc: ω = 1rad/s.

+ Pha ban đầu: φ = 300 = .

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bài viết liên quan