Bài 5 trang 22 sgk hoá học 10

Bình chọn:
4.9 trên 37 phiếu

Bài 5. a) Thê\' nào là lớp và phân lớp electron ? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron ?

Bài 5. a) Thê' nào là lớp và phân lớp electron ? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron ?

b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron.

LỜI GIẢI

a) Lớp : Cho biết số nguyên tố trong cùng chu kì.

Phân lớp : Cho biết số obitan và số electron tối đa trong một phân lớp.

Lớp và phân lớp khác nhau ở điểm: Lớp cho biết số' nguyên tố trong chu kì, còn phần lớp cho biết sô obitan và sô electron tôi đa.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan