Bài 5 trang 216 sgk vật lý 11

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào ?

Bài 5. Đặt f1 và f2 lần lượt là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính thiên văn.

Xét các biểu thức:

1. f1 + f2 ;

2. ;

3. .

Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào ?

A. 1

B.  2

C. 3

D. Biểu thức khác.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan