Bài 5 trang 216 sgk vật lý 11


Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào ?

Bài 5. Đặt f1 và f2 lần lượt là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính thiên văn.

Xét các biểu thức:

1. f1 + f2 ;

2. ;

3. .

Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào ?

A. 1

B.  2

C. 3

D. Biểu thức khác.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu