Bài 5 trang 187 sgk Hóa học 11


Cho 12,20 g hỗn hợp X gồm etanol

Cho 12,20 g hỗn hợp X gồm etanol và propan -1 –ol tác dụng với natri (dư) thu được 2,80 lít khí (đktc).

a)      Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X

b)      Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO đun nóng. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Hướng dẫn giải:

a)      %\(m_{C_{2}H_{5}OH}\): 75,4%;    %\(m_{C_{3}H_{7}OH}\):  24,6%

b)      CH3CH2OH  +   CuO   \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)  CH3CH=O + Cu  + H2O

CH3CH2CH2OH +  CuO \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) CH3CH2CH=O + Cu + H2O

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu