Bài 5 trang 187 sgk Hóa học 11


Cho 12,20 g hỗn hợp X gồm etanol

Cho 12,20 g hỗn hợp X gồm etanol và propan -1 –ol tác dụng với natri (dư) thu được 2,80 lít khí (đktc).

a)      Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X

b)      Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO đun nóng. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Hướng dẫn giải:

a)      %: 75,4%;    %:  24,6%

b)      CH3CH2OH  +   CuO     CH3CH=O + Cu  + H2O

CH3CH2CH2OH +  CuO  CH3CH2CH=O + Cu + H2O

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Bài viết liên quan