Bài 5 - Trang 180 - SGK Vật lí 10

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Trường hợp nào sau đây ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng ?

5. Trường hợp nào sau đây ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng ?

A. ∆U = Q với Q > 0 ;

B. ∆U = Q + A với A > 0 ;

C. ∆U = Q + A với A < 0 ;

D. ∆U = Q với Q < 0.

Trả lời.

Đáp án A

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan