Bài 5 trang 179 sgk vật lý 11


Cho tia sáng truyền tới lăng kính như Hình 28.9

Bài 5. Cho tia sáng truyền tới lăng kính như Hình 28.9

Tia ló truyền đi sát mặt BC. Góc lệch tạo bởi lăng kính có giá trị nào sau đây ?

A. 00

B. 22,50

C. 450.

D. 900

Hướng dẫn giải:

Đáp án: Chọn C

Góc tới đập vào BC là 450, vậy nó lệch với tia ló là 450.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu