Bài 5 trang 17 sgk hình học lớp 10


Bài 5. Gọi M và N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD của tứ giác ABCD. Chứng minh rằng:

Bài 5. Gọi M và N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD của tứ giác ABCD. Chứng minh rằng:

                        2+ =  + .

Hướng dẫn giải:

N là trung điểm của CD:

           2= +          (1)

Theo quy tắc 3 điểm, ta có:

            =  +             (2)

            +             (3)

Từ (1), (2), (3) ta có: 2+++

vì M là trung điểm của Ab nên: + = 

                           Suy ra :     2 = +

Chứng minh tương tự, ta có     2 = +

Chú ý: Sau khi chứng minh 2 C = + ta chỉ cần chứng minh thêm + = + cũng được

Ta có: + = +++

                             = +++++

Vì  =  nên ta có: +=+

                     và 2+ = +

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu