Bài 5 - Trang 159 - SGK Hóa học 12


Hòa tan 58 gam muối CuSO4.5H­2O vào nước được...

5. Hòa tan 58 gam muối CuSO4.5H­2O vào nước được 500 ml dung dịch A.

a) Xác định nồng độ mol của dung dịch A.

b) Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch A, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch  hết màu xanh. Tính lượng sắt đã tham gia phản ứng.

Hướng dẫn giải.

a) \(n_{CuSO_{4}}=n_{CuSO_{4}.5H_{2}O}=\frac{58}{250}=0,232\) (mol).

=> \(C_{CuSO_{4}}\) = 0,464M.

b) Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu

\(n_{Fe}=n_{CuSO_{4}}=\) 0,232 (mol).

=> mFe = 0,232.56 = 12,992 gam.


Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..