Bài 5 - Trang 159 - SGK Hóa học 12

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Hòa tan 58 gam muối CuSO4.5H­2O vào nước được...

5. Hòa tan 58 gam muối CuSO4.5H­2O vào nước được 500 ml dung dịch A.

a) Xác định nồng độ mol của dung dịch A.

b) Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch A, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch  hết màu xanh. Tính lượng sắt đã tham gia phản ứng.

Hướng dẫn giải.

a) \(n_{CuSO_{4}}=n_{CuSO_{4}.5H_{2}O}=\frac{58}{250}=0,232\) (mol).

=> \(C_{CuSO_{4}}\) = 0,464M.

b) Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu

\(n_{Fe}=n_{CuSO_{4}}=\) 0,232 (mol).

=> mFe = 0,232.56 = 12,992 gam.


Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan