Bài 5 - Trang 155 - SGK Hóa học 12


Khi nung nóng 2 mol natri đicromat người ta thu được 48 gam oxit và...

5. Khi nung nóng 2 mol natri đicromat người ta thu được 48 gam oxit và 1 mol crom(III) oxit. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng và xét xem natri đicromat đã bị nhiệt phân hoàn toàn hay chưa ?

Hướng dẫn giải.

 (mol).

 

=> Na2Cr2O7  Na2O+ Cr2O3 +   O2.

             1                            1         1,5(mol)

=> Na2Cr2Ochưa bị phân hủy hết.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..