Bài 5 - Trang 155 - SGK Hóa học 12


Khi nung nóng 2 mol natri đicromat người ta thu được 48 gam oxit và...

5. Khi nung nóng 2 mol natri đicromat người ta thu được 48 gam oxit và 1 mol crom(III) oxit. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng và xét xem natri đicromat đã bị nhiệt phân hoàn toàn hay chưa ?

Hướng dẫn giải.

\(n_{O_{2}}=\frac{48}{32}=1,5\) (mol).

 

=> Na2Cr2O7 \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) Na2O+ Cr2O3 +  \(\frac{3}{2}\) O2.

             1                            1         1,5(mol)

=> Na2Cr2Ochưa bị phân hủy hết.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..