Bài 5 trang 154 sgk đại số 10


Bài 5. Tính sin2a, cos2a, tan2a, biết

Bài 5. Tính sin2a, cos2a, tan2a, biết

a) sina = -0,6 và π < a < 

b) cosa =  và  < a < π

c) sina + cosa =  và  < a < π

HS tự làm

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan