Bài 5 - Trang 151 - SGK Hóa học 12


Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong...

5. Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong O2 dư thu được 0,1568 lít khí CO2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép đó là :

A.0,82%.

B. 0,84%

C. 0,85%.

D. 0,86%.

 Hướng dẫn.

Đáp án B.

\(n_{C}=n_{CO_{2}}=\frac{0,1568}{22,4}=0,007\) (mol) => mC = 0,007.12 = 0,084 (gam).

=> %mC = \(\frac{0,084}{10}.100=\) 0,84%.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..