Tuyensinh247.com giảm giá 50% tất cả các khóa học đến hết ngày 20/4/2018
Xem ngay

Chỉ còn: 15:59:08

Bài 5 trang 15 sgk toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 49 phiếu

Bài 5. Đo chiều dài của một sợi dây được 3m và 27 cm. Hãy viết số đo dộ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Bài 5. Đo chiều dài của một sợi dây được 3m và 27 cm. Hãy viết số đo dộdài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Bài làm:

- Chiều dài sợi dây là:

              327 cm;

- Chiều dài sợi dây là: 

             \( 32\frac{7}{10}\) dm

- Chiều dài sợi dây là:

             \( 3\frac{27}{100}\) m.

            

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan