Bài 5 trang 138 sgk vật lí 11


Một ion theo quỹ đạo tròn bán kính R trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức từ trường đều...

5. Một ion theo quỹ đạo tròn bán kính R trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức từ trường đều. Khi độ lớn vận tốc tăng gấp đôi thì bán kính quỹ đạo laf bao nhiêu?

A. \(\frac{R}{2}\). 

B. R.

C. 2R.

D. 4R.

Hướng dẫn.

Chọn c.

Theo công thức R = \(\frac{mv}{|q_{0|B}}\), khi tăng gấp đôi thì R tăng gấp đôi. R' = 2R.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu