Bài 5 trang 122 sgk đại số 11


Tính tổng S

Bài 5. Tính tổng S = -1 +  -  + ... +  + ...

Hướng dẫn giải:

Các số hạng tổng lập thành cấp số nhân lùi vô hạn với u1 =  -1 và q = - .

Vậy S = -1 +  -  + ... +  + ... =  =  = .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu