Bài 5 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Đường thẳng nào không cắt đường thẳng ?

Đường thẳng nào không cắt đường thẳng \(2x+3y-1=0 \)? 

\(\eqalign{
& (A)\,\,\,2x + 3y + 1 = 0 \cr
& (B)\,\,\,x - 2y + 5 = 0 \cr
& (C)\,\,\,2x - 3y + 3 = 0 \cr
& (D)\,\,\,4x - 6y - 2 = 0 \cr} \)                                    

Giải

Ta có đường thẳng \(\,\,2x + 3y + 1 = 0\) song song với đường thẳng \(\,\,2x + 3y - 1 = 0\) nên không cắt \(\,\,2x + 3y - 1 = 0\) .

Chọn (A).

Loigiaihay.com

Các bài liên quan